Dr. med. et  jur. Petrássy Miklós ügyvéd, 
egészségügyi és biztosítási szakjogász, belgyógyász szakorvos


Orvosi diplomával és szakvizsgával rendelkező ügyvéd, aki kórházban orvosi tevékenységet hosszú éveken át folytatott. Elsődleges szakterületei az egészségügyi (orvosi) jog (kiemelten az orvosi műhiba ügyek), biztosítási és kártérítési jog, ingatlanjog és oktatási jog. Betegek, orvosok, egészségügyi szolgáltatók képviseletét látja el eseti és tartós megbízás alapján polgári peres eljárásokban (orvosi műhibaper, kártérítési-, sérelemdíj iránti per), büntetőügyekben, orvosi műhibákhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban és minden olyan ügyben, melyben az egészségügyi szakértelem és orvosi tapasztalat sikerrel kamatoztatható (orvosi műhiba pereken túl társadalombiztosítási /leszázalékolási/ eljárásokban, személyi sérüléssel járó balesetekkel kapcsolatban /közlekedési baleset, munkahelyi baleset/, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi dolgozók, orvosok szerződéskötései stb.) A feltételezett orvosi műhiba miatti eljárás megindítása előtt lehetőség szerint orvos-szakmai szempontból is megítéli az ügyfél esetét, felméri az esélyeket. /Ennek okán "magán" orvosszakértő felkérése meghatározott esetekben nem szükséges, költsége nem merül fel./
A klasszikus ügyvédi tevékenységek közül az ingatlan ügyletek bonyolítása ingatlanforgalmi szakjogász közreműködésével történik.

"Az orvosi műhiba ügyek kimenetele - így előzetes megítélése is - jórészt orvosi szakkérdés.  Az előzetes orvos-szakmai vizsgálat nélkül megindított műhibaper jelentős (anyagi) kockázatot hordoz. "Magán" orvosszakértő felkérése véleményezésre viszont komoly költséggel jár.
A tanácsért hozzám fordulók ügyeit orvos-szakmai szempontból is értékelem, s csak abban az esetben vállalom el a mű
hibaperes képviseletet, amennyiben a perbeli sikerre orvosi és jogi szempontból egyaránt jó esélyt látok."

Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos

KÉRJEN ELŐZETES ORVOS-SZAKMAI ÉS JOGI VÉLEMÉNYT ORVOSI MŰHIBA ÜGYBEN !

személyes konzultáció »    online segítség orvosi műhiba esetén »