PETRÁSSY ÜGYVÉDI IRODA
 
Dr. med. et  jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, 
egészségügyi és biztosítási szakjogász, belgyógyász szakorvos
 
Dr. Petrássy Györgyi LL.M. ügyvéd,
ingatlanforgalmazási és közoktatási szakjogász

 

dr. med. et jur. Petrássy Miklós orvosi diplomával és szakvizsgával rendelkező ügyvéd, aki kórházban orvosi tevékenységet hosszú éveken át folytatott. Elsődleges szakterületei az egészségügyi (orvosi) jog (kiemelten az orvosi műhiba ügyek), biztosítási és kártérítési jog, ingatlanjog és oktatási jog. Betegek, orvosok, egészségügyi szolgáltatók képviseletét látja el eseti és tartós megbízás alapján polgári peres eljárásokban (orvosi műhibaper, kártérítési-, sérelemdíj iránti per), büntetőügyekben, orvosi műhibákhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban és minden olyan ügyben, melyben az egészségügyi szakértelem és orvosi tapasztalat sikerrel kamatoztatható (orvosi műhiba pereken túl társadalombiztosítási /leszázalékolási/ eljárásokban, személyi sérüléssel járó balesetekkel kapcsolatban /közlekedési baleset, munkahelyi baleset/, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi dolgozók, orvosok szerződéskötései stb.) A feltételezett orvosi műhiba miatti eljárás megindítása előtt lehetőség szerint orvos-szakmai szempontból is megítéli az ügyfél esetét, felméri az esélyeket. /Ennek okán "magán" orvosszakértő felkérése meghatározott esetekben nem szükséges, költsége nem merül fel./

A klasszikus ügyvédi tevékenységek közül az ingatlan ügyletek bonyolítása ingatlanforgalmi szakjogász közreműködésével történik.

"Az orvosi műhiba ügyek kimenetele - így előzetes megítélése is - jórészt orvosi szakkérdés.  Az előzetes orvos-szakmai vizsgálat nélkül megindított műhibaper jelentős (anyagi) kockázatot hordoz. "Magán" orvosszakértő felkérése véleményezésre viszont komoly költséggel jár.
A tanácsért hozzám fordulók ügyeit orvos-szakmai szempontból is értékelem, s csak abban az esetben vállalom el a mű
hibaperes képviseletet, amennyiben a perbeli sikerre orvosi és jogi szempontból egyaránt jó esélyt látok."

Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos

KÉRJEN ELŐZETES ORVOS-SZAKMAI ÉS JOGI VÉLEMÉNYT ORVOSI MŰHIBA ÜGYBEN !

személyes konzultáció »   online segítség orvosi műhiba esetén »

 

Amiért érdemes felkeresni az ügyvédi irodánkat, ha orvosi műhibát feltételez:

  • mert az orvosi műhiba ügyek kimenetele alapvetően a kifogásolt ellátás orvos-szakmai megítélésétől függ, így az orvoslás területén is jártas ügyvéd-szakorvos szerepvállalása alapvető jelentőséggel bírhat, azaz az orvosi/szakorvosi képzettség és tapasztalat szerteágazóan kamatoztatható az ügyfél érdekében;
  • mert az ügyvéd/szakorvos felméri (fel tudja mérni) előzetesen a műhibaperes esélyeket, amennyiben szükséges konzultál az orvosi műhiba által érintett szakkérdésnek megfelelő szakorvos kollégákkal;
  • mert az előzetes értékelés alapján felmerülő jogi képviselet igény szerint sikerdíjas, azaz csak akkor kell fizetni, ha az ügyfél hozzájut a kártérítéshez/sérelemdíjhoz;
  • mert minden esetben megkíséreljük a peren kívüli megegyezést, már a felszólító levél orvos-szakmailag és jogilag kellően alátámasztott, mely a megegyezés sikeréhez általában elengedhetetlen;
  • mert amennyiben peres eljárás szükséges, a szakorvos/ügyvéd orvos-szakmailag is egyenrangú, felkészült vitapartnere a perben kirendelt szakértőnek;
  • mert az ügyvéd-szakorvos orvos-szakmailag is kellően felméri és bizonyítja a bíróság előtt az orvosi műhiba okozta egészségkárosodás, fogyatékosság mibenlétét, a várható kilátásokat, a jövőbeni kórlefolyást, a kezelési lehetőségeket, mely körülmények jelentősen befolyásolják a megnyerhető kártérítés/sérelemdíj összegét.

 

Dr. Petrássy Györgyi LL.M. ügyvéd, ingatlanforgalmazási és közoktatási jogi szakjogász, közigazgatási szakember, aki magániskolák (nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények) működési  engedélyezése és törvényességi ellenőrzési eljárásainak hatósági –jogi ügyintézésében sok éves közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. Kiemelt szakterülete a közoktatás mellett az ingatlanjog és a közigazgatási ügyek, s természetesen az egészségügyi jog területén is közreműködik az iroda munkájában. 

 

A honlap tartalma, szerkezete az Ügyvédi Iroda szellemi alkotása - jogi védelem alatt áll. A honlap tartalmának felhasználása és többszörözése csak az Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. 

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Petrássy Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a 
www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.